Video: Ngoài tiền, rất nhiều thứ xúc động cũng ở cây ATM

Những người rút tiền từ cây ATM cảm thấy xúc động trước sự quan tâm mà ngân hàng dành cho mình.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)