Cinemax 8/4: Event Horizon

Những điều khủng khiếp gì đang chờ đợi những con người xấu số này?

Giờ

Tên phim

0h00  Citizen X
1h45  Gridiron Gang
4h15  The Knick S1 01: Method And Madness
5h10  The Knick S1 02: Mr. Paris Shoes
6h00 Dead Silence (2007)
7h30 Silverado
9h45  Elizabethtown
11h50  The Sum Of All Fears
14h15 Citizen X
16h00 Camelot
18h55  Justice League: The Flashpoint Paradox
20h20  Event Horizon
22h00  Back To The Future
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax