Star Movies 25/4: Delivery Man

Phim nói về anh chàng Brett, một người giao hàng bình thường vừa mới tan vỡ trong tình yêu.

Giờ

Tên phim

01h35

 XXX: THE NEXT LEVEL

03h15

MACHETE KILLS

05h00  ONLY LOVERS LEFT ALIVE
07h00 WILD CARD
08h35 LIFE OF CRIME
10h15

 FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER

11h50

 THOR: THE DARK WORLD

13h45

DIE HARD 4.0

15h55 X -MEN: DAYS OF FUTURE PAST
18h10 DELIVERY MAN
20h00  BAG MAN, THE
21h55

 NOW YOU SEE ME

23h50

 THOR: THE DARK WORLD

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Star Movies