Quên cả lối về vì Trương Tử Lâm

Ngày 14/06/2015 17:11 PM (GMT+7)
Bộ ánh được thực hiên trong chuyến du lịch Ý của Trương Tử Lâm và được đăng tải trên tạp chí Elle Ý.

Bộ ánh được thực hiên trong chuyến du lịch Ý của Trương Tử Lâm và được đăng tải trên tạp chí Elle Ý.

Theo Linh Nga (Khám phá)