AD20994: Ngô Kiều Linh

Bé Ngô Kiều Linh, số báo danh AD20994 rất thích múa hát.

Bé Ngô Kiều Linh, sinh ngày 20/4/2014 ở Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái. Bé Kiều Linh rất thích múa hát.

ad20994: ngo kieu linh - 1
Bé Ngô Kiều Linh, sinh ngày 20/4/2014

ad20994: ngo kieu linh - 2
Bé Kiều Linh rất thích múa hát.

ad20994: ngo kieu linh - 3

ad20994: ngo kieu linh - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé Kiều Linh nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác