AD21602: Dương Tiểu Ngọc

Ngày 07/03/2016 12:23 PM (GMT+7)

Bé Dương Tiểu Ngọc, số báo danh AD21602 trông rất đáng yêu.

Bé Dương Tiểu Ngọc, sinh ngày 14/6/2012 ở Bình Dương. Tên ở nhà của bé là Ruby.

AD21602: Dương Tiểu Ngọc - 1
Bé Dương Tiểu Ngọc, sinh ngày 14/6/2012

AD21602: Dương Tiểu Ngọc - 2
Tên ở nhà của bé là Ruby

AD21602: Dương Tiểu Ngọc - 3

AD21602: Dương Tiểu Ngọc - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé Tiểu Ngọc nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé