Bùi Minh Phương - AD29798 - Trán dô bướng bỉnh

Ngày 29/04/2016 16:56 PM (GMT+7)

Bé Bùi Minh Phương, số báo danh AD29798 thích hát, múa, kể chuyện, là chuyên gia bắt nạt anh!

Bé Bùi Minh Phương, sinh ngày 02/01/2013. Minh Phương có cái trán dô bướng bỉnh, mái tóc tém ngang ngạnh, vẫn thường xưng chị với tất cả mọi người trong nhà. Từ khi đi học bé chuyển từ xưng chị thành xưng em,và trở nên nũng nịu.

Bùi Minh Phương - AD29798 - Trán dô bướng bỉnh - 1

Bùi Minh Phương - AD29798 - Trán dô bướng bỉnh - 2

Bùi Minh Phương - AD29798 - Trán dô bướng bỉnh - 3

Bùi Minh Phương - AD29798 - Trán dô bướng bỉnh - 4

Bùi Minh Phương - AD29798 - Trán dô bướng bỉnh - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)