Chu Kim Ngọc - AD24321 - Bé gái thích vẽ

Ngày 29/04/2016 02:51 AM (GMT+7)

Bé Chu Kim Ngọc, số báo danh AD24321 thích vẽ, xem hoạt hình.

Bé Chu Kim Ngọc, sinh ngày 11/10/2012. Bé thích mì nheo bố.

Chu Kim Ngọc - AD24321 - Bé gái thích vẽ - 1

Chu Kim Ngọc - AD24321 - Bé gái thích vẽ - 2

Chu Kim Ngọc - AD24321 - Bé gái thích vẽ - 3

Chu Kim Ngọc - AD24321 - Bé gái thích vẽ - 4

Chu Kim Ngọc - AD24321 - Bé gái thích vẽ - 5

Chu Kim Ngọc - AD24321 - Bé gái thích vẽ - 6

Chu Kim Ngọc - AD24321 - Bé gái thích vẽ - 7

Chu Kim Ngọc - AD24321 - Bé gái thích vẽ - 8

Chu Kim Ngọc - AD24321 - Bé gái thích vẽ - 9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)