Đặng Quốc Bình - AD42531 - Cậu bé hiếu động

Ngày 29/04/2016 17:23 PM (GMT+7)

Bé Đặng Quốc Bình, số báo danh AD42531 thích đi chơi.

Bé Đặng Quốc Bình, sinh ngày 13/04/2015. 

Đặng Quốc Bình - AD42531 - Cậu bé hiếu động - 1

Đặng Quốc Bình - AD42531 - Cậu bé hiếu động - 2

Đặng Quốc Bình - AD42531 - Cậu bé hiếu động - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)