Mang Tấn Khải - AD14558 - Mắt tròn ngơ ngác

Bé Mang Tấn Khải, số báo danh AD14558 thích mút tay và được bế đi chơi.

Bé Mang Tấn Khải, sinh ngày 17/11/2015. Con được gần 5 tháng tuổi. Con rất thích mút tay và thích được bà bế ra ngoài chơi.

mang tan khai - ad14558 - mat tron ngo ngac - 1
Bé Mang Tấn Khải, sinh ngày 17/11/2015.

mang tan khai - ad14558 - mat tron ngo ngac - 2
Con được gần 5 tháng tuổi. Con rất thích mút tay và thích được bà bế ra ngoài chơi.

mang tan khai - ad14558 - mat tron ngo ngac - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác