Nguyễn Đoàn Gia Mỹ - AD30728 - Cô bé hiếu động

Ngày 29/04/2016 16:34 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Đoàn Gia Mỹ, số báo danh AD30728 thích ca hát, nhảy múa.

Bé Nguyễn Đoàn Gia Mỹ, sinh ngày 19/12/2012. Bé rất năng động, khoái các trò chơi vận động và nhảy theo các clip trên TV.

Nguyễn Đoàn Gia Mỹ - AD30728 - Cô bé hiếu động - 1

Nguyễn Đoàn Gia Mỹ - AD30728 - Cô bé hiếu động - 2

Nguyễn Đoàn Gia Mỹ - AD30728 - Cô bé hiếu động - 3

Nguyễn Đoàn Gia Mỹ - AD30728 - Cô bé hiếu động - 4

Nguyễn Đoàn Gia Mỹ - AD30728 - Cô bé hiếu động - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)