Nguyễn Duy Nguyên - AD97005 - Anh chàng năng động

Ngày 28/04/2016 13:39 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Duy Nguyên, số báo danh AD97005 thích chơi trò ghép hình.

Bé Nguyễn Duy Nguyên, sinh ngày 02/10/2012. 

Nguyễn Duy Nguyên - AD97005 - Anh chàng năng động - 1

Nguyễn Duy Nguyên - AD97005 - Anh chàng năng động - 2

Nguyễn Duy Nguyên - AD97005 - Anh chàng năng động - 3

Nguyễn Duy Nguyên - AD97005 - Anh chàng năng động - 4

Nguyễn Duy Nguyên - AD97005 - Anh chàng năng động - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)