Nguyễn Duy Nguyên - AD97005 - Anh chàng năng động

Ngày 28/04/2016 13:39 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Duy Nguyên, số báo danh AD97005 thích chơi trò ghép hình.

Bé Nguyễn Duy Nguyên, sinh ngày 02/10/2012. 

nguyen duy nguyen - ad97005 - anh chang nang dong - 1

nguyen duy nguyen - ad97005 - anh chang nang dong - 2

nguyen duy nguyen - ad97005 - anh chang nang dong - 3

nguyen duy nguyen - ad97005 - anh chang nang dong - 4

nguyen duy nguyen - ad97005 - anh chang nang dong - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)