Nguyễn Hữu Đạt - AD34236 - Anh chàng có nết ăn

Ngày 29/04/2016 13:21 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Hữu Đạt, số báo danh AD34236 thích ăn và chơi khắp nơi.

Bé Nguyễn Hữu Đạt, sinh ngày 04/09/2015. Hiện tại bé hơn 7 tháng tuổi, nặng hơn 9kg. Bé hay cười khi có ai hỏi chuyện, có nết ăn.

Nguyễn Hữu Đạt - AD34236 - Anh chàng có nết ăn - 1

Nguyễn Hữu Đạt - AD34236 - Anh chàng có nết ăn - 2

Nguyễn Hữu Đạt - AD34236 - Anh chàng có nết ăn - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)