Nguyễn Ngọc Linh Đan - AD28416 - Cô bé đáng yêu

Ngày 30/04/2016 15:27 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Ngọc Linh Đan, số báo danh AD28416 rất thích đi chơi cùng ba mẹ vào cuối tuần.

Bé Nguyễn Ngọc Linh Đan, sinh ngày 18/10/2015. Mọi người gọi con với tên thân mật là cherry. Con rất thích đi chơi cùng ba mẹ vào cuối tuần.

Nguyễn Ngọc Linh Đan - AD28416 - Cô bé đáng yêu - 1

Nguyễn Ngọc Linh Đan - AD28416 - Cô bé đáng yêu - 2

Nguyễn Ngọc Linh Đan - AD28416 - Cô bé đáng yêu - 3

Nguyễn Ngọc Linh Đan - AD28416 - Cô bé đáng yêu - 4

Theo BTC (Khám phá)