Phạm Hoàng Như Ngọc - AD28612 - Nhóc Coca má phính

Ngày 03/05/2016 22:44 PM (GMT+7)

bé Phạm Hoàng Như Ngọc, số báo danh AD28612 thích nằm.

Bé Phạm Hoàng Như Ngọc, sinh ngày 05/02/2016. Tên ở nhà bé của bé là coca. Bé được 2 tháng 15 ngày.

pham hoang nhu ngoc - ad28612 - nhoc coca ma phinh - 1

pham hoang nhu ngoc - ad28612 - nhoc coca ma phinh - 2

pham hoang nhu ngoc - ad28612 - nhoc coca ma phinh - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)