Phạm Ngọc Khánh - AD14715

Bé Phạm Ngọc Khánh, số báo danh AD14715 rất thích hát.

Bé Phạm Ngọc Khánh, sinh ngày 7/4/2012. Bé thích được mẹ mua đồ chơi, quần áo đẹp. Bé rất lanh lợi.

pham ngoc khanh - ad14715 - 1
Bé Phạm Ngọc Khánh, sinh ngày 7/4/2012.

pham ngoc khanh - ad14715 - 2
Bé thích được mẹ mua đồ chơi, quần áo đẹp. Bé rất lanh lợi.

pham ngoc khanh - ad14715 - 3

pham ngoc khanh - ad14715 - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác