Phạm Quang Khải - AD22041 - Kumjn dễ thương

Ngày 21/04/2016 08:34 AM (GMT+7)

Bé Phạm Quang Khải, số báo danh AD22041 rất kháu khỉnh.

Bé Phạm Quang Khải, sinh ngày 09/01/2014. Tên ở nhà của bé là kumjn.

pham quang khai - ad22041 - kumjn de thuong - 1

pham quang khai - ad22041 - kumjn de thuong - 2

pham quang khai - ad22041 - kumjn de thuong - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tin hay đừng bỏ lỡ