Phan Hải Đăng - AD54423 - Mắt đen tròn, dễ mến

Ngày 28/04/2016 11:38 AM (GMT+7)

Bé Phan Hải Đăng, số báo danh AD54423 rất đáng yêu.

Bé Phan Hải Đăng, sinh ngày 08/08/2015. Bé Phan Hải Đăng 2 tháng 20 ngày biết lẫy, 6 tháng mọc răng đầu tiên, tới giờ bé mọc 4 cái răng.

Phan Hải Đăng - AD54423 - Mắt đen tròn, dễ mến - 1

Phan Hải Đăng - AD54423 - Mắt đen tròn, dễ mến - 2

Phan Hải Đăng - AD54423 - Mắt đen tròn, dễ mến - 3

Phan Hải Đăng - AD54423 - Mắt đen tròn, dễ mến - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)