Phan Hoàng Khang - AD47901 - Bé Leo điển trai

Ngày 27/04/2016 16:55 PM (GMT+7)

Bé Phan Hoàng Khang, số báo danh AD47901 rất hay cười và thích leo trèo dù chưa đi được.

Bé Phan Hoàng Khang, sinh ngày 22/02/2014. "Khoảnh khắc nụ cười đê mê, nhìn là phê!" của bé LEO. Lúc nhỏ bé rất hay cười và thích leo trèo dù chưa đi được.

phan hoang khang - ad47901 - be leo dien trai - 1

phan hoang khang - ad47901 - be leo dien trai - 2

phan hoang khang - ad47901 - be leo dien trai - 3

phan hoang khang - ad47901 - be leo dien trai - 4

phan hoang khang - ad47901 - be leo dien trai - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)