Trần Nguyễn Tuấn Thành - AD59947 - Chàng trai thích cười

Ngày 27/04/2016 08:23 AM (GMT+7)

Bé Trần Nguyễn Tuấn Thành, số báo danh AD59947 rất ngoan.

Bé Trần Nguyễn Tuấn Thành, sinh ngày 21/08/2015. Bé rất ngoan rất thích cười nhưng đôi khi bé làm mình làm mẩy để ai cũng chú ý tới mình.

Trần Nguyễn Tuấn Thành - AD59947 - Chàng trai thích cười - 1

Trần Nguyễn Tuấn Thành - AD59947 - Chàng trai thích cười - 2

Trần Nguyễn Tuấn Thành - AD59947 - Chàng trai thích cười - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)