Vũ Huy Hoàng - AD80565 - Tóc chỏm đào sành điệu

Ngày 03/05/2016 23:00 PM (GMT+7)

Bé Vũ Huy Hoàng, số báo danh AD80565 thích nghe nhạc.

Bé Vũ Huy Hoàng, sinh ngày 02/02/2015. Bé được 14 tháng 16 ngày, từ ngày biết đi bé rất hiếu động và nghịch ngợm.

vu huy hoang - ad80565 - toc chom dao sanh dieu - 1

vu huy hoang - ad80565 - toc chom dao sanh dieu - 2

vu huy hoang - ad80565 - toc chom dao sanh dieu - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)