Advertisement
Nữ diễn viên xứ Cảng thơm trở thành gương mặt trang bìa trên Harper's Bazaar số tháng 12/2015.

Nữ diễn viên xứ Cảng thơm trở thành gương mặt trang bìa trên Harper's Bazaar số tháng 12/2015.

Theo Lam Ngọc/ Harper's Bazaar (Khám phá)
Ngày 17/11/2015 14:08 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ