Có bầu thật lợi hại!

Từ khi biết tin chính thức mình đã có bầu, mẹ Lucy có rất nhiều cớ để "hành" chồng.

Mời các mẹ tham khảo Phần 1, Phần 2 tại đây.

co bau that loi hai! - 1
co bau that loi hai! - 2
co bau that loi hai! - 3
co bau that loi hai! - 4
co bau that loi hai! - 5
co bau that loi hai! - 6
co bau that loi hai! - 7
co bau that loi hai! - 8
co bau that loi hai! - 9
co bau that loi hai! - 10
co bau that loi hai! - 11
co bau that loi hai! - 12
co bau that loi hai! - 13
co bau that loi hai! - 14

Còn nữa...

Theo Mei Ying (Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác