Ảo thuật, phép thuật hay phù thủy

Bạn có tin vào phù thủy hay phép thuật? Nếu không tin, bạn sẽ phải thay đổi lại suy nghĩ khi xem clip sau đây.

Theo Bảo Bình 9Tổng hợp từ Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác