Bạn Đến Chơi Nhà (P1)

Tại vì lâu lắm rồi mới có bạn đến chơi nhà nên chủ nhà thấy hơi bị luống cuống.

Theo NH (Theo Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác