Bạn Đến Chơi Nhà (P3)

Tại vì lâu lắm rồi mới có bạn đến chơi nhà nên chủ nhà thấy hơi bị luống cuống.

Theo NH (Theo Youtube) (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Hài Tết 2017