Clip: cùng xem Táo Kinh tế báo cáo

Hãy lắng nghe và xem Táo Kinh tế năm nay báo cáo những gì.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Táo Quân 2017