Đỗ xe vào chỗ hẹp một cách "bá đạo"

Anh chàng đỗ xe vào chỗ hẹp theo đúng phong cách riêng của mình mà không ai nghĩ tới

NH (Youtube)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác