Đừng lo lắng - Chơi đi để thay đổi

Bài hát "Don't Worry" được thể hiện bởi rất nhiều nghệ sĩ đến từ 4 châu lục, họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng họ được kết nối với nhau thông qua âm nhạc. Bài hát mang thông điệp về sự kết nối mọi người trên hành tinh này lại với nhau.

(Khampha.vn)