Hài Chí Tài: Tào Lao (P4)

Ngày 20/01/2015 19:09 PM (GMT+7)

Chém gió siêu hài cùng Chí Tài, Long Đẹp Trai, Việt Hương, Hoài Tâm

Theo NH (Theo Youtube) (Khám Phá)
Video cùng chủ đề Chí Tài