Hài Hoài Linh 2013: Sốt

Nghe Hoài Linh buôn chuyện với Chí Tài mà phát sốt.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Hoài Linh 2017