Hài Kiều Oanh: 49 gặp 50

Cùng xem vợ chồng Kiều Oanh, Lê Huỳnh tung hứng trên sân khấu.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Kiều Oanh