Hài Kiều Oanh: Hoạt cảnh Táo quân

Kiều Oanh, Lê Huỳnh vào vai Táo bà, Táo ông rất ngọt.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác