Hài Nhật Cường: Cụ trường thọ (P2)

Vì chơi bời và uống nhiều rượu nên Nhật Cường bị nhìn nhầm từ 38 tuổi thành 100 tuổi.

(Khampha.vn)