Hài Nhật Cường: Cụ trường thọ (P2)

Vì chơi bời và uống nhiều rượu nên Nhật Cường bị nhìn nhầm từ 38 tuổi thành 100 tuổi.

(Khampha.vn)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác