Hài tết 2015: Sinh con theo ý thầy (P2)

Để có thể sinh con theo ý muốn, Quang Thắng đã tìm đến nhờ vả thầy.

NH (Youtube)
Tin bài cùng sự kiện Hài Tết 2017