Hài Trấn Thành: Cuồng ghen (P1)

Tiểu phẩm hài "Cuồng ghen" do diễn viên Trấn Thành, Phi Ngọc Ánh và các diễn viên khác.

Theo NH (Theo Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác