Hài Trấn Thành: Thần điêu đại bịp

Trấn Thành - Việt Hương đã mang đến những tiếng cười hài hước khi hóa thân thành Dương Quá - Tiểu Long Nữ.

Theo Như Hoàn (Nguồn video: THVL) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác