Hài Trấn Thành: Đấu giá trai đẹp

Vở kịch với sự diễn xuất hài hước của Trấn Thành, Ốc Thanh Vân.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác