Advertisement

Hài Trung Quốc: Thánh ăn cướp

Chết cười với tên ăn cướp và cả anh chàng bị cướp này quá, đúng là thánh ăn cướp của năm đây rồi.

Advertisement
Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Advertisement
Advertisement