Hài Trung Quốc: Thánh ăn cướp

Ngày 21/11/2016 14:27 PM (GMT+7)

Chết cười với tên ăn cướp và cả anh chàng bị cướp này quá, đúng là thánh ăn cướp của năm đây rồi.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)