Hài Trung Quốc: Thánh ăn cướp

Chết cười với tên ăn cướp và cả anh chàng bị cướp này quá, đúng là thánh ăn cướp của năm đây rồi.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)