Hài Trung Quốc: Thánh ăn cướp

Ngày 21/11/2016 14:27 PM (GMT+7)

Chết cười với tên ăn cướp và cả anh chàng bị cướp này quá, đúng là thánh ăn cướp của năm đây rồi.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tin hay đừng bỏ lỡ