Hài Vân Sơn: Mẹ quậy

Vân Sơn vào vai ông bố trị thằng con bất hiếu.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác