Hài Việt Hương: Đệ tử Chân Truyền (P2)

Việt Hương, Bằng Kiều vào vai rất ngọt trên sân khấu.

Phần 1

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Việt Hương 2017