Nhật Cường - Việt Hương dạy con

Trong lúc Việt Hương nổi nóng thì Nhật Cường chỉ còn biết "Ờ ờ..."

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác