Hoài Linh xúc động bật khóc khi nghe cha phát biểu trong sinh nhật mẹ

Cha Hoài Linh đã trích dẫn một câu của Balzac: "Một gia đình hạnh phúc là gia đình có người vợ mù và người chồng điếc"

Theo TH (Youtube) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác