Hồng Vân "hờn mát" vì bị Việt Hương tranh nói hết phần trên ghế nóng

Ngày 27/10/2017 13:37 PM (GMT+7)

Hồng Vân giận lẫy, trách Việt Hương đã "nói hết phần của tôi và John" trên ghế nóng Bước nhảy ngàn cân

Theo TH (Youtube) (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Chương trình truyền hình