Kỹ năng thoát hiểm khi bị uy hiếp, cướp xe máy

Hãy lưu lại những kỹ năng này để bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của mình.

Theo Tổng hợp (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác