Người phụ nữ bị ngáo đá nhảy múa trên dây điện

Người này tỏ ra bất hợp tác khi được giải cứu nên lính cứu hỏa ở Quý Châu (Trung Quốc) đã phải đẩy bà ta xuống tấm bạt căng phía dưới.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác