Những chú cún đáng yêu xin thức ăn của chủ

Những chú cún đáng yêu nhảy nhót, vẫy đuôi quấn quýt để xin thức ăn từ chủ của mình

NH (Theo Youtube)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác