Những trò lố của đại gia

Một vị đại gia sẵn sàng cho người ăn mày cả nắm đô la và sau đó bị người kia đốt sạch.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác