Hài Trấn Thành: Gói xôi ngày Tết (P2)

Trấn Thành hài hước khi vào vai cậu bé bán xôi.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác