Những vụ tỏ tình lãng mạn và thành công nhất

Dưới đây là video tổng hợp về những vụ tỏ tình lãng mạn và thành công nhất trên thế giới.

Theo QP (tổng hợp từ Youtube) (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác